2016-03-24_02 featured press

Place de l’Opera – Only the Sound Remains: hemels én aards

2016-03-23, Place de l’Operam by Kenza Koutchoukali

De voorstelling was in mijn ogen wel degelijk spannend, misschien zelfs een beetje eng. Magisch ook en bovendien waanzinnig goed uitgevoerd. Wat een spel en wat een stemmen! De stem van Philippe Jaroussky (Geest van de jongeman/Engel) was zo helder als je van een engel zou verwachten. En dan de kantele, bespeeld door Eija Kankaanranta: ik zou zweren dat ik de muziek soms bijna zag. Zelden werd ik meer verrast door een onbekend instrument.

~

In my eyes, the idea was exciting indeed, maybe even a little scary. It was also magic and additionally incredibly well executed. The playing and the voices! The voice of Philippe Jaroussky (Spirit of the young man/Angel) was as clear as you would expect of an angel. And then the kantele, played by Eija Kankaanranta: I could swear I sometimes almost saw the music. Rarely I was more surprised by an unknown instrument.

Source/Read more: [x]

Comments are closed.