2017-09-08_02 featured press

George Enescu Festival – Händel goes wild sau…reinventarea barocului

2017-09-08, George Enescu Festival, by Angela Șindeli

[…] În fascinanta poveste, L’Arpeggiata i-a avut alături pe contratenorul Philippe Jaroussky și pe soprana Céline Scheen. Philippe Jaroussky, al cărui glas se confundă, pentru mine, cu însuși barocul, a surprins, ca de fiecare dată, prin muzicalitatea sa, prin frazarea impecabilă și prin firescul interpretării. Totul este atât de interiorizat și maiestuos condus, încât vocea sa nu poate să nu convingă. Am văzut, în această după-amiază, un muzician complet, încântat de provocarea lansată de ansamblul L’Arpeggiata, rafinat, cu simțul umorului. Céline Scheen, delicată și sensibilă, a dezvăluit o voce amplă, tandră, generos timbrată, în deplin acord cu vocalitatea lui Jaroussky, duetul ales pentru bis, Pur ti miro (C. Monteverdi), stând mărturie în acest sens. […]

In the fascinating story, L’Arpeggiata had Philippe Jaroussky and soprano Céline Scheen as counterparts. Philippe Jaroussky, whose voice is confusing to me, with Baroque surprised, as always, through his musicality, through the impeccable phrasing and his natural way of interpretation. Everything is so internalized and majestically driven that his voice cannot fail to convince. I saw this afternoon a full musician, delighted by the challenge of the L’Arpeggiata ensemble, refined, and with a sense of humor. Céline Scheen, delicate and sensitive, revealed a broad, tender voice with a generously timbre, in complete harmony with Jaroussky’s vocals, of which the duo chosen for bis, “Pur ti miro” (C. Monteverdi), was ample proof. […]

Source/Read more: [x]

Comments are closed.